Nasza Oferta

  • Strona główna

  • /
  • Nasza oferta

Zapytaj nas o ofertę

Usługi realizowane na podstawie stałej umowy z Klientem polegają na pełnieniu przez nas nadzoru nad warunkami BHP w Państwa firmie.

Wykonujemy wszystkie zadania służby BHP zgodnie z Kodeksem Pracy i innymi rozporządzeniami.


Zalety stałej umowy

Przejęcie zadań służby BHP w zakładzie pracy - Pracodawca nie musi tworzyć i utrzymywać dodatkowego etatu. Wszelkiego rodzaju okresowe szkolenia lub inne obowiązkowe czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przeprowadzają nasi specjaliści. 
Stała zryczałtowana opłata - Klient nie ponosi dodatkowych opłat za:


  • szkolenia nowozatrudnionych pracowników
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • dokonywanie i aktualizację oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przy wprowadzaniu nowych maszyn, urządzeń czy technologii
  • uczestnictwo przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej i innych państwowych organów nadzoru
  • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy i zasad BHP

Kompleksową obsługą BHP obejmujemy przedsiębiorstwa działające w Warszawie, Łodzi, Bełchatowie oraz innych miastach województw mazowieckiego i łódzkiego. Nasi specjaliści dojeżdżają do siedzib klientów w ramach świadczonych usług, a przez pierwsze dwa miesiące współpracy udzielamy 50% rabatu.