Nasza Oferta

 • Strona główna

 • /
 • Nasza oferta

Zapytaj nas o ofertę


Proponujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnych, obligatoryjnych szkoleń w zakresie BHP: 


Szkolenia wstępne:
przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Obligatoryjne, wymagane przez prawo pracy przygotowują pracowników do pracy w danych warunkach. Dla przedsiębiorstw z Warszawy, Łodzi, Bełchatowa i okolic prowadzimy je w sposób profesjonalny, ciekawy i atrakcyjny dla uczestników. 


Szkolenia okresowe:

 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
 • dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dedykowane dla pracowników wykonujących prace fizyczne, również w przypadku wykonywania przez nich prac szczególnie niebezpiecznych.


Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Nasze szkolenia:

 • Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zmianami.
 • Szkolenia w zakresie BHP przeprowadzamy w siedzibie Państwa Firmy. Obsługujemy przedsiębiorstwa, których siedzibami są Warszawa, Łódź, Bełchatów oraz inne miejscowości w województwach mazowieckim i łódzkim . Dzięki temu pracownicy mogą uczestniczyć w nich w sposób komfortowy.  
 • Nasi wykładowcy posiadają zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.  
 • Szkolenia okresowe prowadzone są w formie instruktażu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i kończą się egzaminem sprawdzającym w formie testu. Po zakończonym szkoleniu uczestnikom wydawane są stosowne zaświadczenia wymagane przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Zapewniamy pełną dokumentację szkolenia tj. ramowe programy szkolenia, dzienniki zajęć wraz z listami obecności, testy egzaminacyjne oraz rejestry wydanych zaświadczeń.
 • Szkolenia w zależności od potrzeb Klienta prowadzimy w języku polskim lub angielskim.
 • Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie, uwzględniając rodzaj, formę, a także ilość osób biorących w nich udział. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.